Film- og TV-institusjonerNorsk Filmfond
Filmarkivet
Filmweb
Den Norske Dokumentarfilmfestivalen
Trondheim Internasjonale Filmfestival
Tromsø Internasjonale Filmfestival
EAVE - European Audivisual Entrepreneurs
European Documentary Network
Nordnorsk Filmsenter
Norsk kulturråd
Nordic Film & TV Fund
Norsk Filminstitutt
Norske film + tv produsenters forening
TV2
NRK
Filmkontakt Nord
Den Norske Internasjonale Filmfestivalen i Haugesund
Midtnorsk Filmsenter
Skandinavia Tv - betal tv og video on demand
Scanbox


Tilbake


 

     
   
Fenris Film AS • Sagveien 23 A, Inng. 1 • 0459 Oslo • Tel +47 23 12 17 10 • Fax: +47 23 12 17 11