Fenris medeier i Scandinavian Movie ChannelNystartede Scandinavian Movie Channel består av drøyt 100 nordiske produksjonsselskaper.Scandinavian Movie Channel har som målsetting å etablere en egen betal-tv kanal for kvalitetsfilmer; spillefilm, dokumentar, tv-drama, barnefilm, kortfilm og animasjon. Selskapet er allerede i dialog med tunge nordiske medieaktører om teknisk distribusjon, deriblant Canal + og Schibstedt. Produsentene som står bak kanalen har en tallrik portefølje av egenproduserte filmer som SMC ønsker å vise gjennom betal-tv. I første omgang er det aktuelt å legge ut en filmbase på drøyt 1000 titler. Målsettingen er å komme i gang med betal-tv ordningen i 2006 og markedet er foreløpig vurdert til 2 millioner abbonnementer fordelt på de nordiske landene. Fenris Film er en av et titall norske produsenter som er medlem i Scandinavian Movie Channel, som har administrativ base i København.Tilbake


 

     
   
Fenris Film AS • Sagveien 23 A, Inng. 1 • 0459 Oslo • Tel +47 23 12 17 10 • Fax: +47 23 12 17 11