Kinofilmen om to brødre i klippKinodokumentaren `To Brødre` i etterarbeidRegissør Aslaugs Holms skildring av barndom, en film om hennes to egne sønner Markus og Lukas, spenner over en tidsperiode på fem år. Prosjektet er nå i etterarbeid. Historien er et tidsbilde på oppvekst og barndom, med en linje fra guttenes oppvekst midt i storbyen til regissørens egen bakgrunn fra Smøla på Nordmøre.

Filmen vil etter planen ha premiere på kino høsten 2011 eller vinteren 2012.

04.05.2011Tilbake


 

     
   
Fenris Film AS • Sagveien 23 A, Inng. 1 • 0459 Oslo • Tel +47 23 12 17 10 • Fax: +47 23 12 17 11