Film om spekkhoggere vises i Akvariet i BergenFenris produserer denne våren en film om spekkhoggere for Akvariet i BergenRegissør og fotograf Per-Børre Kiserud vil ha ansvaret for en ny film som Akvariet etter planen vil vise i sin utstilling i løpet av 2010. Filmen vil være en skildring av spekkhoggerens vandring langs norskekysten. Hovedoptakene foregår på møre- og trøndelagskysten i vinter, og filmen en planlagt ferdigstilt til sommeren. Kiserud vil gjøre undervannsopptak sammen med UV-fotograf Amund Lie.

08.01.2010Tilbake


 

     
   
Fenris Film AS • Sagveien 23 A, Inng. 1 • 0459 Oslo • Tel +47 23 12 17 10 • Fax: +47 23 12 17 11