Fenris co-produserer dansk dokumentar fra PeruErfarne filmskapere står bak Filmen `Law of the Jungle`, som nærmer seg etterarbeidet.Fenris co-produserer nå dokumentaren `Law of the Jungle`, som regisseres av erfarne Hans La Cour og Micael Christoffersen, to danske filmskapere. Filmen produseres i samarbeid med Radiator Film i Århus.
Historien omhandler en liten peruviansk landsby som settes under sterkt press fra et stort oljeselskap, som vil bygge ut sin virksomhet. Dette truer landsbyen og dens innbyggere, deres levesett og naturgrunnlag. Dramatiske sammenstøt med myndighetene viser seg å få store konsekvenser.

Filmen ventes ferdigstilt ved årskiftet 2011/2012.

02.05.2011Tilbake


 

     
   
Fenris Film AS • Sagveien 23 A, Inng. 1 • 0459 Oslo • Tel +47 23 12 17 10 • Fax: +47 23 12 17 11