Rustet for fredEtter 11. september 2001 fikk internasjonalt fredsarbeid en ny agenda; kampen mot terror.Tildelingen av Nobels Fredspris til FN og generalsekretær Kofi Annan ga også selve utdelingen av prisen en valør av terrorberedskap vi aldri før har sett på norsk jord. En liten Gambisk gutt leser dikt for sin landsmann Kofi Annan. En erfaren pressefotograf kommer hjem for å dekke fredsprisen etter månedslangt opphold i et krigsherjet Afghanistan. Under ekstreme sikkerhetsforhold ankommer Annan til Oslo hvor poltiet for anledningen har rustet opp Oslo by.

Regi: Inger K.Sunde
Prod: 2001
Lengde: 30 min


Bestille filmen


Tilbake


 

     
   
Fenris Film AS • Sagveien 23 A, Inng. 1 • 0459 Oslo • Tel +47 23 12 17 10 • Fax: +47 23 12 17 11