De siste idealisterDagens lærerer må være omsorgsarbeidere og sosiallærere, og ressursmangelen er prekær ved mange skoler.Hege Flø Larsen er nyutdannet lærer ved Furuset skole i Oslo. Hun forsøker etter beste evne å unngå å bli en av de altfor mange nyutdannede lærerne som slutter etter kort tid i skolen. Mye omsorgsarbeid og sosiale skjevheter blant elevene gjør at arbeidspresset tynger en nyutdannet lærer. I tillegg er lønna for lav til at hun greier å kjøpe sin egen bolig.

Regi: Ingeborg Dybvik
Prod: 1999
Lengde: 25 min


Bestille filmen


Tilbake


 

     
   
Fenris Film AS • Sagveien 23 A, Inng. 1 • 0459 Oslo • Tel +47 23 12 17 10 • Fax: +47 23 12 17 11