Et svik mot oss alleHistorien om Arne Treholts kamp for å få saken sin gjenopptattArne Treholt ble i 1984 arrestert og året etter dømt til 20 års fengsel etter spionparagrafen. Etter at han ble benådet i 1993 har han forsøkt flere ganger å få saken sin gjenopptatt i rettssystemet. Dette er historien om Treholt og hans advokaters intense arbeid med å nå frem med dette i Gjenopptakelseskommisjonen.

Regi: Marianne Kleven
Produkson: 2009
Lengde: 58 min


mars 2010Tilbake


 

     
   
Fenris Film AS • Sagveien 23 A, Inng. 1 • 0459 Oslo • Tel +47 23 12 17 10 • Fax: +47 23 12 17 11