Fedrelandet120 000 barn i Norge har foreldre som har konflikter om bidrag.`Fedrelandet` er en fortelling om barn i Norge som har foreldre som er uenige om bidrag og forsørgeransvar. Innkrevingssentralen i Kirkenes krever årlig inn 2, 5 milliarder for 120 000 barn der foreldrene ikke kommer til enighet. I denne filmen møte vi mange barn og tar del i deres betraktninger om det å være ofre for de voksnes konflikter. Filmen er regissert av Odd Isungset, og fortelles delvis ved barnas egne animasjoner. Fedrelandet ble ferdigstilt høsten 2012.Tilbake


 

     
   
Fenris Film AS • Sagveien 23 A, Inng. 1 • 0459 Oslo • Tel +47 23 12 17 10 • Fax: +47 23 12 17 11